; ilustarčné foto

Reklamácie

Záručné podmienky a reklamácie V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru. Ak sa u prístroja v záruke objaví chyba, je potrebné ho zaslať na našu adresu (viď "kontakt") na posúdenie nároku na reklamáciu. Prístroj je zákazník povinný poslať umytý a suchý. Prístroj musí byť riadne zabalený, tak aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu. Za takto vzniknuté poškodenia nenesie dodávateľ zodpovednosť. K prístroju musí byť priložený popis závady a kópiu záručného listu. Odporúčame zásielku poistiť.

Vrátenie, výmena tovaru v 14 dennej testovacie lehote

Tovar, ktorý zákazník vracia alebo vymieňa v rámci 14tich dennej testovacej prevádzky musí byť vrátený kompletný (tj. Vrátane všetkého príslušenstva, manuálov, balenia atď.). Garancia výmeny sa nevzťahuje na mechanické poškodenie. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so sníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Záručná doba a záručný list

Záručná doba je uvedená u každého tovaru v priloženom záručnom liste. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takomto prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať. Zákazníkom, ktorí tovar používajú pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).

Vybavenie reklamácie

Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru prípadne mu bude zaslaný, podľa dohody oboch strán. Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zbierky zákona.

Ak ste sa rozhodli reklamovať tovar zakúpený v našom obchode, prosíme Vás o vyplnenie nasledujúceho reklamačného formulára. Po jeho odoslaní Vás budeme kontaktovať a informovať a ďalšom postupe Vašej reklamácie.

Reklamačný formulár

kalendář